Tretman topljenja i uklanjanja lokalizovanih masnih naslaga