logo crno

Oralna hirurgija

oralna hirurgija

Rutinsko i komplikovano vađenje zuba

Intervencija vađenja zuba spada u rutinske metode. Iako se trudimo da do vađenja zuba ne dođe, nekada je to, ipak, neizbježno. Najčešći uzroci gubitka zuba su karijes i parodontopatija. Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji i uglavnom je bezbolna. Izuzetno rijetko, ukoliko je upalni proces izuzetno razvijen, a nije moguće odložiti intervenciju do smirivanja simptoma, dejstvo anestezije može trajati kraće, te se mogu osjetiti blagi bolovi. U najvećem broju slučajeva osjeti se samo pritisak.

oralna hirurgija 2

Vađenje impaktiranih zuba

Impaktirani zubi su zubi koji uopšte nisu iznikli u vilici, a prošlo je uobičajeno vrijeme njihovog nicanja i pri tome zubi ne pokazuju kliničke i radiografske znakove nicanja. Najčesće ne izniknu gornji i donji umnjaci, gornji očnjaci i donji pretkutnjaci. Terapija neizniklih zuba može biti usmjerena ka njihovom očuvanju i potpomaganju njihovog nicanja(očnjaci) ili ka vađenju zuba(umnjaci). Vađenje impaktiranih zuba je hirurška intervencija koja se bitno razikuje od rutinskog vadjenja zuba.

Resekcija korijena zuba (Apicotomia)

Resekcija korijena zuba (apicotomia) je sječenje inficiranog, apikalnog dijela korijena zuba, uz istovremenu kiretažu i potpuno odstranjenje patološkog procesa iz periapikalnog prostora. Na vrhu korijena zuba mogu da se pojave promjene koje se vide kao loptasta rasvjetljenja na rtg snimku. U pitanju su infektivne promjene granulomi i ciste. Ciste su patološke šupljine koje su obložene tkivom i ispunjenje tečnošću. Cistektomija je proces u kome se u cjelosti odstranjuje cista. U postoperativnom periodu pacijent uzima antibiotike 6-8 dana, mogući su otoci ali pacijent se vrlo brzo vraća normalnim aktivnistima. Nema opasnosti od recidiva jer se patološki proces odstranjuje u potpunosti.

Ready To Smile?