O nama

Stomatološku ordinaciju dr Konatar osnovao je 2010. godine dr Ninoslav Konatar. Njegova zamisao je da se ordinacija širi uz partnerstvo sa kolegama, stručnjacima u svojim granama stomatologije. Za kratko vrijeme naša ordinacija postala je zdravstvena ustanova sposobna da pruži uslugu velikom broju korisnika.

Uz slogan „Mi čuvamo vaš osmijeh“ i profesionalan pristup poslu nastavljamo našu misiju.

logo crno

Upoznajte naše stručno osoblje

dr Ninoslav Konatar
dr Ninoslav Konatar doktor stomatologije

Počinje da radi u Domu zdravlja, i već nakon dvije godine uporedo se bavi i privatnim poslom.
Definitivno, 2010. godine osniva svoju privatnu ordinaciju. Svoj rad i usavršavanja najviše posvećuje Stomatološkoj zaštiti, tako da je u poslednjih 10 godina učestvovao na mnogobrojnim kursevima i edukaciji iz oblasti estetske stomatologije u zemlji i inostranstvu. U januaru 2019. dr Ninoslav je završio magistarske studije iz oblasti dentalne Implantologije na “Instituto Stomatologico Toscano” u Italiji i stekao zvanje master.

dr Natalija Konatar
dr Natalija Konatar specijalista dječije i preventivne stom.
Počinje da radi u Domu zdravlja i 2007. godine odlazi na Kliniku za dječiju i preventivnu stomatologiju u Beogradu, gdje obavlja trogodišnji specijalistički staž. Zvanje specijaliste dobija 2010. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Svoj rad potpuno posvećuje djeci i to je njena najveća ljubav u ovom poslu.
Od 2013. dr Natalija dobija zvanje sertifikovani ljekar za sve neinvanzivne tehnike estetske medicine na tad jedinoj zvanično priznatoj Estetskoj akademiji Srbije.
Učestvuje na mnogobrojnim kongresima i edukacijama iz ove oblasti, a od 2019. postaje KOL Medica Aesthetica za Stylage Vivacy za Bosnu i Hercegovinu, kao i Brend Vivacy ambasador za BiH.
dr Biljana Miljanović
dr Biljana Miljanović specijalista ortopedije vilica-ortodont

Nakon tri godine odlazi u Novi Sad radi obavljanja specijalističkog staža i zvanje specijaliste ortopedije vilica dobija 2005. godine. Od tada se konstantno usavršava na mnogobrojnim kursevima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Godinama je radila kao stručni konsultant u više stomatoloških ordinacija u Doboju i šire, a od 2014. godine ima svoju ordinaciju u sklopu Stomatološke ordinacije dr Konatar.

dr Tijana Miljanović
dr Tijana Miljanović doktor stomatologije

Poslije stručnog ispita radila je par mjeseci u stomatološkoj ordinaciji Radix. Od 2019. radi u našoj ordinaciji. Kao jedna nježna, blaga doktorica sa neograničenim strpljenjem naši najmlađi pacijenti su je zavoljeli od samog početka tako da će naša ordinacija zadržati epitet jedine specijalizovane privatne ordinacije za rad sa djecom u Doboju.
Doktorica Tijana, takođe, ide u korak sa svim saznanjima savremene stomatologije, a posebno interesovanje pokazuje za endodonciju i redovan je učesnik na mnogim edukacijama iz ove oblasti u zemlji i inostranstvu..

dr Jovo Lazarević
dr Jovo Lazarević doktor stomatologije

dr Jovo postaje dio tima Stomatološke ordinacije dr Konatar.
Naša mlada nada, spreman za nova saznanja, vrijedni,mladi doktor je glavni saradnik dr Ninoslava Konatara. Uz njegovu pomoć, krupnim koracima koračaju naprijed. Učestvuje na mnogim kongresima i stručnim usavršavanjima u zemlji i inostranstvu.

Vesna Popadić
Vesna Popadić glavna stomatološka sestra

i to na nagovor dr Ninoslava koji je u njoj prepoznao svog budućeg glavnog asistenta.
Od početka rada naše ordinacije osjeća je kao svoju, i nekada sa pravom kazemo: “mi bez sestre Vesne, ne bi bili mi”!
Zadužena je za organizaciju poslovanja Stomatološke ordinacije dr Konatar.

Martina Dušanić
Martina Dušanić stomatološka sestra

Vrlo lako uči i prihvata nova iskustva, tako da se najviše usavršila u radu sa djecom i, kao asistent dr Biljane Miljanović, u ortodonciji.
Dio je našeg tima od 2013. godine.

Nevenka Bajić
Nevenka Bajićstomatološka sestra

Poslije pripravničkog staža koji je obavila u Domu zdravlja Doboj i položenog stručnog ispita, Nevenka je 18 mjeseci radila u Stomatološkoj ordinaciji dr Stajčić u Banja Luci. Nevenki je zbog spajanja porodice bila želja da se vrati u Doboj, a po preporuci naših kolega iz Banja Luke, kada se nama ukazala potreba za još jednim asistentom, Nevenka je postala stalni član našeg tima.
Mlada sestra sa velikim radnim iskustvom.

Stručna usavršavanja

Pratimo najnovije svjetske tehnologije i metode da bi vam podarili najljepši osmjeh i osigurali da vas on krasi cijeloga života.