logo crno

Bolesti zuba

prijeposlije

Sanacija karijesnih lezija i zbrinjavanje estetskim ispunima

Kompozitni ispuni, poznatiji kao bijele plombe, su estetske i funkcionalne nadoknade kojima se repariraju prednji i bočni zubi. Više ne postoji dilema oko toga da li su bijele plombe dobre za bočne zube pošto se amalgamske plombe gotovo više i ne koriste. U cilju dugotrajnosti plombe koristimo LED lampe za polimerizaciju. Prilikom odabira kompozitnih materijala, pored velikog broja ponuđenih, odlučili smo se za 3M ESPE i GC.

Kompozitne nadogradnje zuba uz upotrebu estetskih kočića

Najvažnija osobina kompozitnih kočića je njihova elastičnost, koja je veoma bliska elastičnosti dentina i kompozitnih materijala. Zahvaljujući elastičnosti kompozitnih kočića omogućen je povoljan i ravnomjeran prenos sila žvakanja duž korijena. Ova osobina kompozitnih kočića je posebno važna u dječijoj stomatologiji, naročito kada je potrebno zbrinuti zube mladih pacijenata nakon liječenja nezavršenog rasta korijena.

Endodontsko liječenje zuba (liječenje kanala korijena zuba)

Endodoncija je proces liječenja zuba čiji je krajnji cilj izliječenje kanala korijena zuba nastao infekcijom i definitivno punjenje kanala čime je zub zaštićen i sačuvan od propadanja. Stomatološka ordinacija Dr Konatar je opremljena aparatima za mašinsku obradu kanala čime se postiže maksimalni terapeutski efekat, kako u smislu vremena tako i kvaliteta. Rendgenološkom provjerom definitivnog punjenja obezbjeđujemo maksimalne rezultate liječenja.

kamenac

Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga, pjeskiranje zuba

U stomatološkoj ordinaciji Dr Konatar primjenom najmodernijeg ultrazvučnog čistača kamenca i AIR FLOW praha, te završnim poliranjem bez oštećenja gleđi zuba skidamo sve naslage kamenca kao i meke nakupine plaka na Vašim zubima. Postupak je potpuno bezbolan i u jednom navratu čisti sav kamenac, plak i nakupine sa zuba.

Ready To Smile?