logo crno

Stomatološka protetika

stomatološka protetika

Bezmetalne krunice i mostovi

Savremena stomatologija svakim danom ide korak dalje u pronalaženju najboljih estetskih riješenja za protetske nadoknade, tako da danas imamo čitav niz najboljih i najkvalitetnijih materijala za protetske nadoknade, kako u estetskom tako i u funkcionalnom smislu. Metalna košuljica je zamjenjena nekim od materijala – cirkonija, alumina, empres, zahvaljujući kojima je povećana transmisija svijetlosti i prirodna refleksija, što rezultuje ljepšim i prirodnijim izgledom zuba. Osim estetske privilegije, ove krunice pokazuju manju prijemčljivost na plak, nema rizika od preosjetljivosti pacijenta na neke metale a samim tim ni rizika od korozivnih procesa usljed prisustva različitih metala u ustima. U svakom slučaju, bezmetalne protetske nadoknade su najbolji i najkvalitetniji metod izbora za Vas.

stomatološka protetika 2

Metalokeramičke krunice i mostovi

Stomatološka konvencionalna metoda protetskih nadoknada koje sadrže metalni kor (kapicu) preko koje je napečena keramika odličnog kvaliteta. Ova vrsta nadoknada se preporučuje u bočnom sektoru više nego u prednjem, jer zbog metane košuljice ispod keramičke krune, refleksija svijetlosti nije potpuna, pa u frontu ne daje zadovoljavajuće estetske rezulatate, ali zato poseduje maksimalnu mehaničku potporu.

stomatološka protetika 3

Keramičke ljuspice (VENEERS)

Keramičke fasete ili viniri su trend koji iz dana u dan postaje sve više zastupljen. Viniri predstavljaju manje invazivnu metodu od bezmetalnih keramičkih krunica a više od kompozitnih faseta. Sa malom preparacijom u gleđi i uz pomoć zubnotehničke laboratorije, dobijamo keramičku ljuspicu debljine 1mm, koju trajno cementriramo za zub. Ukoliko želite da promjenite oblik, boju i izgled zuba stomatološka ordinacija Dr Konatar Vam sa keramičkim vinirima to omogućava. Glavni razlog zašto se naši pacijenti odlučuju za keramičke fasete u odnosu na keramičke krune je što se za vinire zubi manje bruše i oštećuju, samo spoljna površina zuba. Kod izrazito žutih zuba, tetraciklinskih, prebojenih može se uspješno promjeniti boja, može se promjeniti položaj i oblik zuba kao i zatvaranje dijastema.

stomatološka protetika 4

Totalne i parcijalne pločaste proteze

Pločaste proteze se preporučuju pacijentima koji žele da nadoknade više izgubljenih zuba. Pacijenti se uglavnom odlučuju za pločaste proteze jer nemaju nijedan zub ili imaju premalo zuba da bi se napravio fiksni most. Ovaj tip nadoknada je ekonomičan i najčesće presuđuje finansijska situacija. Pločaste proteze mozemo podijeliti u dvije grupe: akrilatne proteze i valplast(silikonske) proteze.

proteza

Valplast (silikonske) proteze

Valplast proteza je elastična i sačinjavaju je specijalna najlonska vlakna, koja joj i daju osobinu elastičnosti. Posjeduje određenu dozu elegancije pri nošenju. Pacijenti se veoma brzo navikavaju na ovaku protezu i mnogo je bolje podnose. Kukice kojima se povezuje sa ostalim zubima su izrađene od istog materijala tako da su neprimjetne. Valplast proteza mora uvjek biti u vlažnoj sredini jer u suprotnom gubi svoja svojstva, postaje krhka i lomi se.

akrilna proteza

Akrilatne proteze

Ova kategorija protetskih radova podrazumijeva, kako joj i samo ime kaže, kombinaciju fiksne i mobilne zubne nadoknade. Primjenjuje se u svim slučajevima kada nema dovoljno zuba u bočnoj regiji, ili preostali zubi nisu dovoljno kvalitetni da bi se izradio kompletno fiksni rad (most), a ne postoje uslovi ili želja za ugradnju implantata u bezubim zonama. Tada se ovakvi oblici bezubosti rješavaju upravo izradom kombinovanog rada, što podrazumijeva izradu krunica ili mostova na preostalim zubima a bezubi predjeli se nadoknađuju parcijalnom mobilnom protezom. Da bi rad bio maksimalno kvalitetan kao mobilna nadoknada koristi se skeletirana-vironit proteza.

proteza 2

Skeletirane vizil proteze

Valplast proteza je elastična i sačinjavaju je specijalna najlonska vlakna, koja joj i daju osobinu elastičnosti. Posjeduje određenu dozu elegancije pri nošenju. Pacijenti se veoma brzo navikavaju na ovaku protezu i mnogo je bolje podnose. Kukice kojima se povezuje sa ostalim zubima su izrađene od istog materijala tako da su neprimjetne. Valplast proteza mora uvjek biti u vlažnoj sredini jer u suprotnom gubi svoja svojstva, postaje krhka i lomi se.

proteza 4

Kombinovani protetski radovi

Klasične akrilatne proteze se sastoje iz akrila i metalnih kukica. U sastav klasične akrilatne proteze ulazi akrilat. Od akrilata se pravi dio proteze čija je funkcija da zamjeni nedostatak vilične kosti. U akrilat se vrši ugrađivanje vještačkih zuba. Treći i posljednji dio pločaste proteze je metalni dio. Metalni dio ima svrhu da poveže protezu sa ostatkom prirodnih zuba pacijenta. Ti metalni dijelovi izgledaju kao žičane kukice. Pločasta proteza od akrilata pored svojih prednosti posjeduje i mane. Mane pločastih proteza se ogledaju u tome da njenim nošenjem se nanosi šteta preostalim prirodnim zubima pacijenta i kosti vilice zbog pritiska na sluzokožu koju je nemoguće izbjeći

Ready To Smile?